Aradığınız kelimeyi yazınız

Ara

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI (PKD)

Çalışanları, sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esaslar “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelik kapsamında, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmak zorundadır.

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

b) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.

Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir. Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almaktan sorumludur;

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

İşletmeler; patlayıcı ortamın oluşmasını önlemek ve patlamadan korunmak için gerekli tedbirleri almak amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlar. Hazırlanacak dokümanda ortamda bulunan patlayıcı gaz ve sıvı buharların yanında toz ihtimali de değerlendirilmek zorundadır. Bu ihtimaller değerlendirilirken ortamda bulunan tehlikeli gaz ve sıvı buharları ile toz tespit edilmeli, yapılan tespitlere göre de zone bölgeleri belirlenmelidir. Yapılacak mühendislik hesaplamaları ile ortamda bulunan patlayıcı gaz, sıvı buharları ile tozun,

- Etki ve yayılma mesafeleri (patlayıcı bölge büyüklüğü),

- Askıda kalma süresi,

- Yayılma özelliklerinin,

belirlenmesi gerekir. Yapılacak bu çalışmalar, hem ATEX hem de TSE standartlarına uygun olmak zorundadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin denetimlerinde bu husus özenle kontrol edilmekte, zone bölgelerinin belirlenmesinde yapılacak mühendislik hesaplamalarına dikkat edilip edilmediği incelenmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında; ekibimiz tarafından hazırlanacak “Patlamadan Korunma Dökümanı" ile işletmeniz için gerekli olan patlamaların önlenmesi ve patlayıcı ortam oluşma ihtimaline karşı, çalışanların daha güvenli bir ortamda bulunmasına, işletmeniz için var olan risklerin belirlenmesinde size yön göstermiş olacaktır.

Artu Çevre © 2012

Fullscreen

Sound

designed by bbtfotograf.com