ARTU ÇEVRE

HAKKIMIZDA

ARTU ÇEVRE, çevre yönetimi danışmanlığı ve mühendislik çalışmalarında 2006 yılından itibaren deneyimli personeli ve geniş mühendis kadrosu ile çevre sorunlarına çözümcül yaklaşımlar sunan, kirlilik önleme çalışmaları yürüten hizmetler sunmaktadır.

ARTU ÇEVRE, personeli, danışmanları ve partnerleri ile endüstriyel tesislere ve özel sektörden belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlara kadar hizmet verecek kapasitede bir danışmanlık şirketidir.

  1. Sektörlere özgü çevre problemlerinin tanımlanması,
  2. Çözümler bulunması ve uygulanması,
  3. Değişen ve yenilenen mevzuatların izlenmesi,
  4. Değişiklikler konusunda sanayicinin bilgilendirilmesi,
  5. Yasal sorumlulukların yerine getirilmesi,
  6. Yetkili merciler için tesislerin hazirlanması konularında etkin çalışmalar yapılmaktadır.

Firmamız, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’ne sahiptir.

HİZMETLERİMİZ

ARTU ÇEVRE, çevre yönetimi danışmanlığı ve kirlilik önleme ile ilgili olarak;

1

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması

2

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereğince DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI hazırlanması

3

Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği gereğince ÇEVRE YÖNETİM PLANI hazırlanması konularında çalışmaktadır.

Çevre Yönetimi Danışmanlığı kapsamında;

1

Çevre Yönetimi ve Planlama

2

Çevre Yönetimi İzleme-Denetleme

3

Çevresel Performans Değerlendirmesi

4

Personel Eğitimleri

5

Çevre Mevzuatına Uygunluk

6

Yeşil Havaalanı (Green Airport) Uygulamaları

- Çevre İzin ve Lisansı Alınması

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması

- ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi (ÇYS)

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

- OHSAS 18001 ISG Yönetim Sistemi

- ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu

- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

- Gıda ve Kozmetikte GMP Uygulamaları

- Risk Analizi ve Değerlendirmesi

- Belediyeler İçin Yardımcı Çevre Yönetim Planları Hazırlanması

- Baca Gazı Arıtımı ve Toz Kontrol Sistemleri (Projelendirme, inşaat ve montaj)

- Hava Kalitesi Modelleme Çalışması (EPA tarafından geliştirilen ISCST3, ISCLT3, AIRMOD Modelleri)

- Çevresel Kirleticilerin Tespiti ve Analizi (hava kalitesi, su kalitesi ölçümleri)

- Toprak Kirliliği Kontrolü ve Yönetimi

- Akustik Rapor Hazırlanması

- Çevre Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

İLETİŞİM

Adres:

Artu Çevre Danışmanlık
Müh.İnş.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti.
İstanbul Deri OSB Mah. Kazlıçeşme Cad.
İstanbul Deri OSB Çarşı Kompleksi No:5 İç Kapı No:1021
Tuzla İSTANBUL / Türkiye

Telefon:

+90 216 3942178

E-mail:

bilgi@artucevre.com

Faks:

+90 216 3942239

Artu Çevre © 2019  - designed by DOA

Mobirise website software - Learn more