Aradığınız kelimeyi yazınız

Ara

Hizmetlerimiz

ARTU ÇEVRE, çevre yönetimi danışmanlığı ve kirlilik önleme konularında;

- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması,

- Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği gereğince DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI hazırlanması,

- Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği gereğince ÇEVRE YÖNETİM PLANI hazırlanması,

Çevre Yönetimi Danışmanlığı kapsamında;

- Çevre Yönetimi ve Planlama,

- Çevre Yönetimi İzleme-Denetleme,

- Çevresel Performans Değerlendirmesi,

- Personel Eğitimleri,

- Çevre Mevzuatına Uygunluk,

- Yeşil Havaalanı (Green Airport) Uygulamaları,

Atık Yönetimi kapsamında;

- Tehlikeli Atık Yönetimi,

- Endüstriyel Atık Yönetimi,

- Entegre Atık Yönetimi,

Çevre İzin ve Lisansı Alınması,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınması,

ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi (ÇYS),

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,

OHSAS 18001 ISG Yönetim Sistemi,

ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu,

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,

Gıda ve Kozmetikte GMP Uygulamaları,

Risk Analizi ve Değerlendirmesi,

Belediyeler İçin Yardımcı Çevre Yönetim Planları Hazırlanması,

Baca Gazı Arıtımı ve Toz Kontrol Sistemleri (Projelendirme, inşaat ve montaj),

Hava Kalitesi Modelleme Çalışması (EPA tarafından geliştirilen ISCST3, ISCLT3, AIRMOD Modelleri),

Çevresel Kirleticilerin Tespiti ve Analizi (hava kalitesi, su kalitesi ölçümleri),

Toprak Kirliliği Kontrolü ve Yönetimi,

Akustik Rapor Hazırlanması,

Çevre Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları,

hizmetlerini sunmaktadır.

Artu Çevre © 2012

Fullscreen

Sound

designed by bbtfotograf.com