Aradığınız kelimeyi yazınız

Ara

GÜVENLİK RAPORU VE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME POLİTİKASI (BEKÖP)

Büyük endüstriyel kaza, bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayı olarak tanımlanır.

Avrupa Birliği’nin 96/82/EC “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Tehlikelerinin Kontrolü Hakkında Konsey Direktifi” (SEVESO II Direktifi) ile uyumlu olarak; “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelikle yapılmak istenen;

- Tehlikeli maddeler içeren büyük kazaları önlemek,

- Büyük kaza riski taşıyan tesislerde acil durumlara karşı hazırlıklı olmak,

- Zamanında müdahale etmek,

- Gereken tedbirleri almak,

- Kazaların insan ve çevre üzerine etkilerini sınırlandırmaktır.

Eğer işletmeniz mevcut yönetmelik kapsamında ve girdiğiniz bildirim sistemi üzerinde Güvenlik Raporu veya BEKÖP hazırlaması gereken bir işletme ise, sizin için hazırlayacağımız “Güvenlik Raporu” ve “Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası” ile işletmenizin faaliyetlerinden kaynaklanabilecek tehlikeleri belirleyecek, olası kaza risklerini ortaya çıkaracak, yangın-patlama gibi çevre ve insan sağlığı için ciddi tehlikeye yol açacak etkenleri ve tüm bunları önleme politikalarınızı belirlemiş olacağız.

Artu Çevre © 2012

Fullscreen

Sound

designed by bbtfotograf.com